Slovo stavitele sobotní klasiky Michala Smoly


K trati jen toto (nechci moc prozrazovat ;) ):

Terén díky své členitosti nabízí prostor k volbám postupů. Snažil jsem se toho využít a doufám, že závodníci budou mít na trati i po doběhu co řešit. Les je většinou velice dobře průběžný s výbornou viditelností, ale tratě vás zavedou i na pár míst s nižší viditelností a terénními detaily. Důležité bude číst vrstevnice, najít si ideální stopu terénem a hlídat buzolu. :-)

Slovo stavitele krátké trati Petra Perničky


Terén pro krátkou trať:

Velmi rozmanitého charakteru, zvlněný terén, les jehličnatý i listnatý, uzavřený s mladými nálety a omezenou viditelností i polootevřený uměle tvarovaný prostor bývalé cihelny. V údolí podél potoka bujná vegetace a podrost, ve vyšších pasážích naopak čistý vysoký les. Obecně těžší běžecká podložka.

Tratě:

Technicky obtížnější, respektující charakter disciplíny. Některé tratě se i vícekrát kříží, některé kontroly jsou velmi blízko sebe - kontrolujte si pozorně pořadí a kódy kontrol. Spojnice mezi kontrolami může vést přes jinou kontrolu, v tomto případě je dle situace spojnice buď zalomena nebo přerušena.

Netradičně je zvolena varianta jednoho startu, ale dvou cílů, tak aby i kratší tratě maximálně využily technicky obtížnější a zajímavější části terénu.

Cíl 1 - je v centru závodů, pro tratě DH21, DH35, H18, H20, H35, H40, DH10, DH12, P, T a HDR.

Cíl 2 – je 950m od centra závodů, napojuje se na cestu na start, pro tratě DH14, DH16, D18, D20, D40-D70, H45-H75.

Naši sponzoři


Barum Continental
město Zlín Intaste SP SPORT SP sport

Saspira s.r.o.

        © SKOB Zlín 2015