ŽEBŘÍČEK B-MORAVA V ORIENTAČNÍM BĚHU 2016 (2. A 3. ZÁVOD)
VEŘEJNÝ ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU
POHÁR MĚSTA ZLÍNA (67. ROČNÍK)


Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů (ČSOS)

Pořádající subjekt:

Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s.

Datum:

14. - 15. 5. 2016

Druh závodu

Sobota - Klasická trať

Neděle - Krátká trať

Oba dny intervalový start.

Pevné pořadí kontrol.

Centrum:

Zlín - Podhoří ZŠ M. Alše
GPS: 49.2136594N, 17.6344972E

Parkování:

Osobní auta 50 Kč/oba dny na vyznačených přilehlých parkovištích. Zákaz parkování v přilehlých ulicích.

Autobusy 100 Kč/oba dny na vyznačeném přilehlém parkovišti. Zákaz parkování v přilehlých ulicích.

Přihlášky:

Do neděle 1. května 2016, výhradně přes ORIS . Nouzové přihlášky a dotazy posílejte na prihlasky@skob-zlin.cz.

Přihlášky po termínu za zvýšený vklad 150%. Na místě 200% a dle možností pořadatelů.

Kategorie HDR a P po termínu 60 Kč, na místě 70 Kč.

Vklady zasílejte nejpozději v termínu přihlášek na účet 4080002310/6800, Sberbank Zlín. Jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu v adresáři ČSOS. Potvrzení o zaplacení vezměte s sebou na prezentaci.

Prezentace:

Sobota 14.5. 9:00 – 11:00 v centru závodů (pro kluby, které mají v pořádku platby a nepožadují změny je možná i pozdější prezentace).

Neděle 15.5. 8:00 - 9:00

Popis terénu:

Valašský, kopcovitý. Střední hustota komunikací. Erozní rýhy, sesuvy. Místy porostové detaily, občasný sezónní podrost. Prostor nově rozšířen o celkově pestré hliniště cihelny.

Mapa:

Sobota, "Za Majákem", 1:15 000, e = 5 m, stav 4-5/2016, mapový klíč ISOM2000, rozměr A4/A3.

Neděle, "Šternberk, Cihelna", 1:10 000, e = 5 m, stav 4-5/2016, mapový klíč ISOM2000, rozměr A4.

Autor: Bohumil Háj.

Mapa bude vodovzdorně upravena.

Předchozí mapa Maják3 - Letná 2010, Maják1 - U Boudy 2008.

Předchozí mapy naleznete zde.

Mapy Boba Háje najdete zde.

Systém ražení:

Elektronický systém SportIdent. Možno použít všechny typy SI. Zapůjčení čipu 40 Kč/závod, jeho ztráta 1000 Kč/ks.

Protesty:

Písemně s vkladem 200 Kč do rukou hlavní rozhodčí.

Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním výsledkům: Sportovní klub orientačního běhu Zlín, Hradská 854, Zlín 760 01.

Ubytování:

Pořadatelé zajišťují od soboty 14. 5. do neděle 15. 5. v centru závodu - ZŠ M. Alše.

Škola-tělocvična – 80 Kč/osoba/noc.


Ubytování objednávejte v ORISu a uhraďte převodem na účet společně s vklady.

Stravování:

V centru závodu bude zajištěna standardní nabídka jídla a občerstvení včetně místních specialit.

Jídlo ve školní jídelně:

Sobota

jídlo - kuřecí stehno, rýže, obloha 60 Kč

Neděle

jídlo - guláš, knedlík, zel. miska 60 Kč

Vzdálenosti:

Parkování – centrum: osobní auta, autobusy - 400 - 800 m.

Centrum – ubytování: 0 m.

Centrum - start: Sobota - do 2000 m, Neděle - do 2000 m.

Cíl - centrum: 0m.

Informace:

Web závodů: zb2016.skob-zlin.cz.

Tomáš Podmolík – mobil: +420 777 784 411, e-mail: t.podmolik@atlas.cz

Hlavní funkcionáři:

Ředitel závodu: Tomáš Podmolík R3
Hlavní rozhodčí: Monika Krejčíková R1

Stavitelé tratí:

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS. Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS platné v roce 2016.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru závodu. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Kategorie:

D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D21K, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B

H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H21K, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B

DH10N, D10C, D12C, H10C, H12C, P, T, HDR

Předpokládané časy vítězů

Dle soutěžního řádu sekce OB. D21K a H21K budou mít délku tratě cca 65 % délky D21B a H21B.

Vklad:

Kategorie Vklad - klasika Vklad - Krátká
D/H 21 200Kč 170Kč
D/H 60B-80B 130 Kč 120 Kč
D/H10 - 14, T 100 Kč 100 Kč
D/H 16- 20 180 Kč 160 Kč
D/H 35- 55 180 Kč 160 Kč
HDR, P 50 Kč 50 Kč

Čas startu- 00

Sobota: 12:00.

Neděle: 10:00.


Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 18. 2. 2016
Tomáš Podmolík, ředitel závodu
Monika Krejčíková, hlavní rozhodčí

Naši sponzoři


Barum Continental
město Zlín Intaste SP SPORT SP sport

Saspira s.r.o.

        © Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. 2015